MD climbing club‎ > ‎

Laipiojimo taisyklės


1. Visada rūpinkitės savo ir kitų saugumu.

2. Laipiojimas yra pavojingas sportas, susijęs su tam tikrais pavojais. Jei lipdami nusprendžiate nesilaikyti
taisyklių, trenerių duotų ar bendrojo pobūdžio nurodymų, pilną atsakomybę prisiimate sau. Sužeidimai
dėl netinkamo inventoriaus naudojimo ar nesaugaus laipiojimo, lipimo traumos neįvertinus savo fizinių
galimybių, pvz., raumenų pertempimai, patempimai, sąnarių traumos, – tai jūsų atsakomybė ir negalima
dėl to kaltinti laipiojimo salės darbuotojų.

3. Švara: laipiojama su laipiojimo bateliais arba švariais laipiojimui tinkamais batais, bet ne basomis!
Visada lipkite nusiplovę rankas. Jas plaukite prieš laipiojimą, po jo ir ypač po apsilankymo tualete.

4. Nelipkite po kitais laipiotojais ir virš jų, visada pirma išstudijuokite trasą, kuria norite eiti ir pasakykite
kitiems laipiotojams, jei norite atlikti pavojingą judesį, pvz., šuolį.

5. Laipiojimas yra draugiško rungtyniavimo sportas; jei reikia, padėkite kitiems laipiotojams ir įspėkite apie
galimus pavojus, galinčius sudaryti problemų.

6. Elkitės sąžiningai, su pagarba ir sportiškai. Laipiojimo sportas yra lyg žaidimas: jis malonus, kol malonu
yra visiems. Jis yra unikalus ir turi savo nuotaiką. Jei užsiimate juo, jums galioja visos su tuo susijusios
socialinės taisyklės ir turite jų laikytis, kad būtų saugu, malonu ir gera.

7. Pabaigus treniruotę laipiojimo siena, salė ir jos aplinka turi būti paliekamos švarios. Nedelsiant
pasakykite laipiojimo salėje esančiam treneriui apie sugadintus kybius ar kitą inventorių. Gali būti
reikalaujama pataisyti sugadintą inventorių.

8. Klubo „Miegantys drambliai“ darbuotojų, trenerių ar atstovų duotų įspėjimų ir taisyklių reikia laikytis
neatidėliojant. Dėl šiurkščių taisyklių pažeidimų arba blogo elgesio gali būti liepta palikti laipiojimo salę
arba uždrausta joje lankytis.

9. Įrengti naujas trasas, tvirtinti kybius arba juos nuimti galima tik gavus vieno iš trenerių sutikimą:
Giedriaus arba Wouterio.

10. Į darbuotojų patalpas, poilsio kambarį ir trenerių zoną niekam neleidžiama eiti ar dėti savo
daiktų, nebent jei tai leidžia darbuotojas arba treneris.

11. Visos šios taisyklės galioja visiems, norintiems laipioti.

12. Lipkite tausodami aplinką, sienoje nedarykite nereikalingų žymų. Galvokite apie natūralumą.
Nepamirškite laipiojimo kolegų, ateinančių po jūsų ir norinčių rasti švarias ir nesuteptas trasas, kurias jie
patys įveiks. Ant sienų nieko nežymėkite ir nerašinėkite bei jų negadinkite.

13. Gerbk: laipiojimo salės darbuotojų ir kitų laipiotojų daiktai priklauso jiems ir yra daug vertingesni
asmeniškai nei pinigine išraiška. Dėl to neleidžiama nei imti, nei skolintis daiktų neatsiklausius jų
savininko ir negavus jo sutikimo.

14. Nepalikite savo daiktų be priežiūros, drabužius ir įrangą sudėkite į vieną vietą persirengimo kambaryje
arba salėje. Nedarykite netvarkos, kad ir kiti galėtų džiaugtis atėję į laipiojimo salę.