1       Įžanga

1.1      Šiame dokumente apibrėžti reikalavimai 2011 metų Lietuvos Boulderingo Taurės  organizatoriams, varžybų (etapų) organizatoriams ir dalyviams

2       Taurės organizatoriai

2.1      Vilniaus etapus organizuoja „Laipiotojų uolomis klubas“ - www.climbing.lt/luk/luk.htm

2.2      Kauno etapus organizuoja „Miegantys drambliai“ – www.miegantysdrambliai.lt 

2.3      Klaipėdos etapus organizuoja „Klaipėdos kalnų sporto klubas“ - www.kalnusportas.lt

2.4      Taurės vyr. teisėjas Jonas Tamulionis  

2.5      Taurę koordinuojančių asmenų bei organizacijų atsakomybė:

2.5.1     Likus ne mažiau nei dviem savaitėm iki pirmo varžybų etapo inicijuoti, derinti bei patvirtinti ir viešai paskelbti taurės tvarkaraštį

2.5.2     Įvertinus suteikti teisę klubui, organizacijai ar asmenų grupei organizuoti taurės  etapą (-us)

2.5.3     Padėti rengti varžybas jų organizatoriams

2.5.4     Vykdyti dalyvių užimamų pozicijų (reitingų) skaičiavimą

2.5.5     Inicijuoti bei formuoti taurės prizinį fondą

2.5.6     Apdovanoti galutinius taurės prizininkus

3       Lietuvos boulderingo taurė

3.1      Taurės trukmė vieneri kalendoriniai metai (sausio 1d. – gruodžio 31d.)

3.2      Taurę sudaro 6 etapai (varžybos):

Sausio 29d. Kaunas (Klaipėdos kalnų sporto klubas)

Vasario 26d. Klaipėda (Laipiotojų uolomis klubas)

Kovo 26d. Vilnius (Miegantys drambliai)

Spalio 15d. Klaipėda (Laipiotojų uolomis klubas)

Lapkričio 19d. Vilnius (Miegantys drambliai)

Gruodžio 10d. Kaunas (Klaipėdos kalnų sporto klubas)

3.3      Čempionato varžybos yra atviros. Jose gali dalyvauti ir užsieniečiai. Tačiau skaičiuojant tokių varžybų taškus pagal užimtas vietas, neatsižvelgiama į užsieniečių užimtas vietas 

3.4      Taurės metų tvarkaraštis turi būti patvirtintas taurės organizatorių ir pateiktas bei viešai paskelbtas likus ne mažiau nei dviems savaitėms iki pirmojo etapo

3.5      Visos įskaitinės laipiojimo varžybos rengiamos šeštadieniais, pagal suderintą grafiką

 


 

4       Varžybų organizatoriai

4.1      Taurės etapus gali organizuoti klubas, esantis Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos narys

4.2      Varžybų organizacija

4.2.1     Vyr. teisėjas

Atsakingas varžybų asmuo, turintis galutinį balsą sprendžiant visas iškilusias problemas, ginčus

4.2.2     Vyr. trasų statytojas

Atsakingas asmuo trasų klausimais. Iškilus klausimams/problemoms (pvz. lūžęs kybis) trasų statytojas priima galutinį sprendimą. Vyr. trasų statytojas ir vyr. teisėjas gali būti tas pats asmuo

4.2.3     Teisėjai

Kiekvienai trasai turi būti po atskirą teisėją

4.2.4     Izoliacijos teisėjas

Atsakingas asmuo, kviečiantis dalyvį iš izoliacinės zonos ir pranešantis apie ruošimąsi startui sekantį dalyvį

4.3      Varžybų organizatorių atsakomybė

4.3.1     Suderinti su taurės organizatoriais varžybų kalendorių iki sezono pradžios

4.3.2     Likus ne mažiau nei dviems savaitėms iki varžybų viešai paskelbti varžybų nuostatus, kurie apimtų numatomą varžybų vietą, grafiką, bendro pobūdžio taisykles ir informaciją apie išankstinę registraciją bei starto mokesčius

4.3.3     Iki varžybų pirmos grupės starto paskelbti varžybų tvarkaraštį, kuriame būtų nurodyti tikslūs izoliatorių bei startų laikai visoms grupėms

4.3.4     Po varžybų pateikti taurės organizatoriams varžybų rezultatus (smulkiau 7.6.5 punkte)

4.3.5     Prižiūrėti dalyvių saugumą

4.3.6     Apdovanoti varžybų nugalėtojus. Prizai nėra privalomi, tačiau rekomenduojami

4.3.7     Rekomenduojama varžybas pradėti 10:00

5       Taurės dalyviai

5.1      Varžybos vykdomos moterų ir vyrų grupėse, keturiose amžiaus grupėse:

A grupė – gimę 1993 metais ir vyresni (18 metų ir vyresni)

C grupė – gimę 1994 – 1996 metais (15-17 metų)

D grupė – gimę 1997 – 1999 metais (12-14 metų)

E grupė – gimę 2000 metais ir jaunesni (11 metų ir jaunesni)


5.2      2011 metais medicininės pažymos dalyviams nėra privalomos

6       Mokesčiai

6.1      Bendras mokestis už dalyvavimą taurėje nėra taikomas

6.2      Varžybų organizatoriai gali apmokestinti dalyvius varžybų starto mokesčiu

6.2.1     A grupės varžybų starto mokestis negali viršyti 15lt

6.2.2     Kitų grupių varžybų starto mokestis negali viršyti 10lt

6.2.3     Varžybų organizatoriai šį mokestį gali padidinti iki 50 procentų, jei dalyvis neužsiregistravo numatyta išankstine tvarka

7       Varžybų tvarka

7.1      Registracija

7.1.1     Prieš kiekvieną etapą dalyvis turi užsiregistruoti varžybų organizatorių numatyta tvarka. Registracijoje privaloma nurodyti:

§  Vardą ir pavardę

§  Lytį

§  Gimimo metus  

§  Šalį

§  Amžiaus grupę

§  Klubą

7.1.2     Registracijos tvarką varžybų organizatoriai turi paskelbti likus ne mažiau nei dviems savaitėms iki varžybų datos

7.1.3     Varžybų organizatoriai privalo paskelbti užsiregistravusių dalyvių sąrašą likus ne mažiau nei dviem dienom iki varžybų datos

7.2      Varžybų etapai

Varžybas sudaro kvalifikacinis ir finalinis etapai:

7.2.1     Kvalifikacinis etapas vykdomas jei susirenka bent penki vienos grupės dalyviai. Kitu atveju (esant keturiems arba mažiau dalyvių) dalyviai startuoja su vyresne grupe. Jų rezultatų skaičiavimas nesikeičia, t.y. skaičiuojami tik jų amžiaus grupės rezultatai

7.2.2     Kvalifikacinis A grupės etapas privalomas, jei susirenka bent 5 dalyviai. Kitu atveju (esant keturiems arba mažiau dalyvių) varžybų organizatoriai priima sprendimą vykdyti kvalifikacinį etapą ar ne

7.2.3     Finalinis etapas privalo būti uždaros sistemos

7.2.4     Finalinis etapas yra privalomas A, C ir D grupėms

7.2.5     Finalinio etapo trasų skaičius:

A ir C grupė – 5 trasos


D grupė – 3 trasos 

7.2.6     Į finalinį etapą iš A grupės patenka nuo 6 iki 8 dalyvių. Tikslų finalistų skaičių varžybų organizatoriai turi paskelbti iki varžybų pradžios iškart po varžybų registracijos

7.2.7     Į finalinį etapą iš C grupės patenka nuo 3 iki 6 dalyvių. Tikslų finalistų skaičių varžybų organizatoriai turi paskelbti iki varžybų pradžios iškart po varžybų registracijos

7.2.8     Į finalinį etapą iš D grupės patenka 4 dalyviai nepriklausomai nuo šalies. Minimalus reikalingas dalyvių skaičius kad įvyktų finalai – 3 dalyviai. 

7.2.9     Jei po kvalifikacinio etapo keleto dalyvių rezultatas yra vienodas, į finalą gali patekti didesnis dalyvių skaičius. Skaičių, kuris gali viršyti nustatytą finalistų skaičių (vienodą rezultatą parodžiusių dalyvių skaičius), varžybų organizatoriai turi paskelbti prieš kvalifikacinio etapo pradžią. Jei, pavyzdžiui,  šis skaičius 3, o finalui numatomos 8 vietos, tai po kvalifikacinio etapo 4 dalyviai su vienodais rezultatais pasidalinę 8 - 12 vietas patenka į finalą. Jei vienodą rezultatą parodytų 5 dalyviai, jie viršytų maksimalų 12 finalistų skaičių (pasidalintų 8 – 13 vietas) ir į finalą nepatektų. Tokiu atveju į finalą patektų pirmi 7 dalyviai 

7.2.10  Užsieniečiams dalyviams patekus į finalą grupėse, į finalą turi patekti didesnis Lietuvių dalyvių skaičius, priklausomai nuo to, kiek užsieniečių pateks į finalą. Ši sąlyga negalioja D grupei

7.2.11  Dalyvių starto eiliškumas formuojamas pagal kvalifikaciniame etape užimtas vietas. Pirmas startuoja žemiausiu numeriu patekęs į finalą dalyvis, paskutinis - geriausią rezultatą kvalifikaciniame etape parodęs dalyvis. Jei keletas dalyvių parodo vienodus rezultatus, jų eiliškumą nustato varžybų organizatoriai burtų tvarka

7.2.12  C grupės dalyviai finale lipa tas pačias trasas ir tokiu pačiu principu kaip A grupės finalistai

7.3      Etapų rūšys

7.3.1     Atviras etapas. Dalyviai startuoja vienu metu

7.3.1.1    Atviro etapo laikas turi būti ne trumpesnis nei pusė valandos. Šis laikas paskelbiamas įvertinus bendrą dalyvių skaičių, iškarto pasibaigus varžybų registracijai

7.3.1.2     Prieš startą numatytoje vietoje privalo būti apšilimo sienelė kur dalyviai galėtų apšilti

7.3.2     Uždaras etapas. Dalyviai startuoja paeiliui

7.3.2.1     Uždarame etape trasos lipimui skiriamos 5 minutės

7.3.2.2     Trasos lipimo laikotarpis (dalyvių keitimosi laikas) lygus poilsiui tarp trasų

7.3.2.3     Uždarame etape privalo būti izoliacijos zona, kurioje dalyviai nematytų lipančių varžovų

7.3.2.4     Izoliacijos zonoje privalo būti sienelė apšilimui

7.4      Reikalavimai trasoms

7.4.1     Po kiekviena lipama trasa privalo būti saugos čiužiniai. Saugos čiužinių dydį ir vietą nustato teisėjas, prižiūrintis trasą. Tarpai tarp čiužinių, sudėtų vienas šalia kito, privalo būti uždengti, siekiant išvengti krentančio dalyvio galūnių patekimo į juos

7.4.2     Privaloma kurti saugias trasas, kur kritimas būtų nepavojingas – atkreipti dėmesį į galimą atsitrenkimą į sieną, kybius, tarpus tarp čiužinių. Nerekomenduojama statyti pavojingų/aukštų šuolių jei dalyvio saugumas nėra pilnai užtikrintas. Trasa gali būti sunkiai pralipama dėl techninių elementų, o ne dėl dalyvių baimės nesėkmingai nukristi

7.4.3     Kiekvienoje trasoje privalo būti nurodyta startinė (pradinė) padėtis, tarpinis finišas (bonus) ir galutinė trasos pabaiga (top). Apie tai dalyviai turi būti informuoti prieš pradedant etapą

7.4.3.1    Startinės pozicijos ar padėties žymėjimas turi skirtis nuo kitų žymėjimų ir turi būti vienodas visuose trasose

7.4.3.2    Rekomenduojama kybius žymėti keliomis juostomis, aiškiai ir suprantamai, kad dalyvis nebūtų klaidinamas ir aiškiai suprastų nurodytą kybį

7.4.3.3     Startinė pozicija neprivalo būti sėdima (sit start). Tačiau dalyvis savo noru gali pradėti trasą sėdint, jeigu tokiu būdu pasieka startinius kybius

7.4.3.4     Startinių kybių skaičius nėra ribojamas

7.4.3.5     Startinėje pozicijoje dalyvis privalo apkrauti/liesti visus startinius kybius. Jei kybių skaičius didesnis nei keturi, dalyvis pasirinktinai privalo apkrauti keturis iš jų

7.4.3.6    Startinė pozicija turi būti tokia, kad startuodamas dalyvis neliestų čiužinių. Rekomenduojama startines pozicijas statyti aukštesnes, kad dalyviui nereikėtų stengtis nepaliesti čiužinio startinėje pozicijoje 

7.4.3.7     Trasoje privalo būti tarpinis finišas (zona arba specialiai pažymėtas bonus kybis). Jis įskaitomas, jei dalyvis įveikė tarpinį finišą, bet neįveikė visos trasos. Kybio arba zonos, žyminčios tarpinį finišą (bonus), žymėjimas turi skirtis nuo kitų žymėjimų ir turi būti vienodas visose trasose.

7.4.3.8     Kybis, žymintis finišą (top), turi būti pažymėtas išskirtiniu žymėjimu arba tokiu pačiu kaip ir starto (pradinės padėties) žymėjimu ir privalo būti vienodas visose trasose

7.4.3.9    Visi 7.4.3.1 – 7.4.3.8 skirsniuose paminėti žymėjimai, įskaitant ir ribų žymėjimą, privalo būti vienodi visose varžybų etapų trasose. Startinė padėtis, tarpinis finišas bonus ir trasos pabaiga top gali būti pažymėti atitinkamais užrašais „Start“, „Bonus“ ir „Top“

7.5      Lipimas

7.5.1     Per trasos įveikimui skirtą laiką dalyvis gali atlikti neribotą bandymų kiekį. Bandymas laikomas pradėtu, kai visos dalyvio kūno dalys nebeliečia žemės (t.y pakilo nuo startinės padėties) arba, kitais atvejais, pradėtas judėjimas nuo startinės padėties

7.5.2     Startinėje pozicijoje dalyvis turi atlikti fiksaciją

7.5.3     Uždarame etape dalyvių keitimosi pradžioje ir pabaigoje privalo būti duotas aiškus signalas. Dalyviai, išgirdę teisėjo signalą, turi nedelsiant baigti bandymus lipti bei palikti aikštelę ir eiti į poilsio vietą (izoliacijos zoną). Iš poilsio vietos turi būti nematomos trasos, kurias dalyviui dar reikės įveikti. Pasibaigus poilsio laikui dalyvis privalo eiti prie kitos trasos

7.5.4     Uždarame etape likus 1-ai minutei iki dalyvių keitimosi laiko, turi būti duotas įspėjamasis signalas. Patartina laiką skelbti kas minutę, o paskutinę lipimo minutę kas 15 sekundžių

7.5.5     Dalyvis gali nusivalyti kybius, kuriuos jis pasiekia stovėdamas ant žemės. Tam galima naudoti tik teisėjų turimus šepečius. Kitokie valymo būdai draudžiami. Tam tikrais atvejais kybius gali valyti teisėjai. Tuomet, įveikus trasas tam tikram skaičiui dalyvių, daroma pertrauka, lygi vienos trasos įveikimo laikui. Per šį laiką teisėjai turi valyti kybius visuose trasose paeiliui, jų įveikimo tvarka. Trasų valymo laikas turi būti lygus vieno laiko įveikimo laikui

7.5.6     Trasa laikoma įveikta, kai dalyvis išsilaiko ant kybio žyminčio finišą abiem rankom arba atsidūrus finišo padėtyje (ji turi būti apibrėžta prieš pradedant trasos įveikimą) ir teisėjui paskelbus "top"

7.5.7     Trasa laikoma įveikta iki tarpinio finišo bonus (zonos ar kybio), kai dalyvis apkrauna zoną ar kybį arba sekantį kybį už tarpinio finišo

7.5.8     Bandymo pabaiga arba bandymo metu trasa neįveikta:

§  nusileidimas ant žemės

§  pasibaigęs trasos įveikimo laikas (pasigirdus dalyvių keitimosi signalui arba pasibaigus kvalifikacinio etapo laikui)

§  panaudotas neleistinas kybis, zona, varžtas, įvorė ar kybio prisukimo skylė (jei jis neleistina)

§  paliestas čiužinys

7.6      Rezultatų skaičiavimas

7.6.1     Skaitoma, kad dalyvis dalyvavo varžybas ir gavo įskaitinius reitingo taškus, jei įveikė bent vieną tarpinį finišą (Bonus)    

7.6.2     Po kiekvieno etapo dalyviai įvertinami pagal šiuos kriterijus:

§  įveiktų trasų skaičius (Top)

§  įveiktų trasų bandymų skaičius

§  įveiktų tarpinių finišų skaičius neįveiktuose trasose (Bonus)

§  įveiktų tarpinių finišų bandymų skaičius neįveiktose trasose

7.6.3     Jei finaliniame etape dalyviai įvertinami vienodai, tuomet atsižvelgiama į prieš tai buvusių etapų (eilės tvarka) rezultatus. Tačiau negalima vertinti tų etapų rezultatų, kuriuose dalyviai varžėsi atskirose grupėse

7.6.4     Jei nepavyko nustatyti nugalėtojo pagal šių taisyklių 7.6.1 ir 7.6.2 skirsnius, dalyviai pasidalina užimamą vietą

7.6.5     Varžybų metu dalyvio rezultatas fiksuojamas ir teisėjo kortelėje ir dalyvio asmeninėje kortelėje

7.6.6     Varžybų organizatoriai privalo pildyti taurės organizatorių patvirtintą varžybų protokolą

7.6.6.1    Dalyviai grupėje turi būti surikiuoti pagal galutines vietas

7.6.6.2    Prie Lietuvos dalyvių turi būti surašyti taurės reitingų taškai

7.6.7     Varžybų rezultatai turi būti perduoti taurės organizatoriams per 2 darbo dienas elektroniniu paštu

8       Incidentai

8.1      Varžybų incidentai

8.1.1     Techniniai incidentai:

8.1.1.1     Lūžęs kybis

8.1.1.2     Lūžusi siena ar kita lipamos dalies dalis

8.1.1.3      Plyšęs saugumą užtikrinantis čiužinys

8.1.2     Jei techninis incidentas įvyksta uždarame etape dalyvio lipimo metu, dalyvis gali pasirinkti:

8.1.2.1     Tęsti lipimą. Jei dalyvis pasirenka tęsti, lipimas vyksta toliau įprastine tvarka. Dalyviui baigus lipimą, techninė problema pašalinama ir varžybos tęsiamos toliau

8.1.2.2     Baigti lipimą. Jei dalyvis pasirenka baigti lipimą, jis grįžta į izoliacijos zoną, jo pasiektas rezultatas anuliuojamas (jei antru bandymu jis pasieka žemesnį rezultatą, į pirmo bandymą neatsižvelgiama ir dalyviui užskaitomas tik antro bandymo rezultatas). Techninė problema pašalinama ir varžybos tęsiasi toliau. Dalyvis, dėl techninės problemos negalėjęs tęsti lipimo, trasą kartoja paskutinis, t.y. baigus lipti visiems po juo buvusiems dalyviams. Jei techninis incidentas įvyksta paskutinėje trasoje, dalyviui duodamas poilsio laikas

8.1.3     Jei techninis incidentas įvyksta atvirame etape dalyvio lipimo metu, dalyviui bandymas neskaičiuojamas. Pašalinus techninį incidentą dalyviui leidžiama kartoti bandymą

8.1.4     Jei techninis incidentas įvyksta ne lipimo metu, jis turi būti kuo greičiau pašalintas ir varžybos tęsiamos toliau


8.1.5     Dalyviniai incidentai:

8.1.5.1     Pažeistos lipimo taisyklės

8.1.5.1.1   Neleistinos zonos ar čiužinio palietimas, forminių kybių kraštų, varžtų, įvorių ar kybių priveržimo skylių (jei jos draudžiamos) naudojimas traktuojamas kaip bandymas. Dalyviui privalo baigti pradėtą lipimą ir startuoti iš statinės pozicijos
8.1.5.1.2   Apžiūrint trasą dalyviui draudžiama liesti sieną ir ne startinius kybius
8.1.5.1.3   Dalyvis, ignoruojantis teisėjo paliepimą baigti lipimą po taisyklių pažeidimo yra įspėjamas. Pakartotinis teisėjo nepaisymas gali būti baudžiamas trasos diskvalifikacija. Dalyvio rezultatas anuliuojamas

8.1.6     Informaciniai incidentai:

8.1.6.1     Neleistinos informacijos pateikimas apima tiek žodinę, tiek vizualią (video) informaciją:

8.1.6.1.1    Dalyvio, dalyvio lydinčio personalo (treneriai, masažuotojai) ar kitų asmenų informavimas dar nestartavusio dalyvio apie trasą
8.1.6.1.2    Trasų statytojų informacijos pateikimas apie būsimą/us trasą/as dalyviams ar jų pagalbiniam personalui

8.1.6.2     Už informacinio pobūdžio pažeidimus dalyviai, jį lydintis personalas arba varžybų organizatoriai (trasų statytojai) gali būti baudžiami:

8.1.6.2.1   Už informacijos pateikimą dar nestartavusiam dalyviui vienos trasos arba visų varžybų abipuse diskvalifikacija (priklausomai nuo informacijos kiekio – vienos trasos ar visų)
8.1.6.2.2   Už informacijos pateikimą apie būsimas varžybų trasas vienerių varžybų abipuse diskvalifikacija

8.2      Apeliacijos

8.2.1     Dalyvis privalo pateikti apeliaciją raštu čempionato organizatoriams varžybų dieną

8.2.2     Čempionato organizatoriai apsvarstę apeliaciją informuoja dalyvį apie priimtą sprendimą

8.2.3     Dalyvis apeliaciją gali pateikti dėl vieno iš incidentų, aprašytų 8.1 punkte. Išskirtiniu atveju galima pateikti apeliaciją ir dėl kito incidento

 


9       Reitingavimas

9.1      Reitinguojami visų grupių rezultatai 

9.2      Reitinguojant grupės rezultatus kiekviename etape dalyviai gauna taškus už užimtas vietas, kurie yra sumuojami ir taip nustatomos vietos bendroje taurės įskaitoje (skaičiavimo sistema pateikta 1 priede)

9.3      Skaičiuojant varžybų taškus pagal užimtas vietas, neatsižvelgiama į užsieniečių užimtas vietas 

9.4      Pasibaigus taurės etapams yra nustatomos dalyvių vietos susumavus įskaitinių etapų rezultatus (taškus)

9.5      Dalyvio vieta nustatoma tik tuo atveju, jeigu dalyvis dalyvavo bent trijuose etapuose

9.6      Dalyvio vieta apskaičiuojama atsižvelgiant į penkis geriausius dalyvio metų rezultatus

9.6.1     Jei metų gale du dalyviai turi surinkę vienodai taškų, žiūrima į šešto etapo rezultatus

9.6.2     Jei šeštame etape abu dalyviai nedalyvavo arba abu dalyviai yra dalyvavę mažiau nei penkiuose etapuose, nugalėtojas nustatomas pagal:

9.6.2.1    įveiktų trasų skaičių (Top)

9.6.2.2    įveiktų trasų bandymų skaičių

9.6.2.3    įveiktų tarpinių finišų skaičių neįveiktuose trasose (Bonus)

9.6.2.4    įveiktų tarpinių finišų bandymų skaičių neįveiktose trasose

9.6.3     Skaičiuojant įveiktas trasas ir tarpinius finišus, žiūrima tik į tas varžybas, kuriuose dalyvavo abu dalyviai

 

 


10     Priedai

10.1   Pirmas priedas

Etapo (varžybų) nugalėtojams priskiriamų taškų sistema:

 

Taškų lentelė pagal užimtą vietą varžybose

 

 

 

 

 

 

Koeficientas:

0,890321751

 

 

 

Nustačius, kad 1-oji vieta gauna 100 taškų, o 20-oji - 11 taškų.

 

 

 

 

 

 

Vieta

Taškai

 

 

 

1

100

 

 

 

2

89

 

 

 

3

79

 

 

 

4

71

 

 

 

5

63

 

 

 

6

56

 

 

 

7

50

 

 

 

8

44

 

 

 

9

39

 

 

 

10

35

 

 

 

11

31

 

 

 

12

28

 

 

 

13

25

 

 

 

14

22

 

 

 

15

20

 

 

 

16

18

 

 

 

17

16

 

 

 

18

14

 

 

 

19

12

 

 

 

20

11

 

 

 

21

10

 

 

 

22

9

 

 

 

23

8

 

 

 

24

7

 

 

 

25

6

 

 

 

26

5

 

 

 

27

4

 

 

 

28

3

 

 

 

29

2

 

 

 

30

1

 

 

 

31

1

 

 

 

32

1